Souhlas se zasíláním newsletterů

Tímto udělujete souhlas společnosti AUDIO DIGITAL s.r.o., IČ 28164474, se sídlem Podnikatelská 565, 19011 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 129890 (dále jen: „správce“), aby dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) zpracovávala tyto Vaše osobní údaje (dále jen OÚ):
jméno a příjmení,
e-mailová adresa.

Pro účel zasílání newsletterů můžeme tyto OÚ zpracovat jen na základě Vašeho výslovného souhlasu, jehož poskytnutí je dobrovolné a který je nezbytný pro jejich zasílání.

Váš souhlas se zasíláním newsletterů můžete kdykoliv odvolat, a to:
zaškrtnutím "odhlásit" nebo "unsubscribe“ na aktuálním newsletteru,
změnou svého profilu na stránkách https://www.e-audiodigital.cz,
zasláním nesouhlasného emailu na adresu info@audiodigital.cz.

Pokud Váš souhlas neodvoláte dříve, bude správce Vaše OÚ pro zasílání newsletterů zpracovávat nejdéle 3 roky od posledního zaslaného newsletteru.

Zpracování těchto OÚ je prováděno správcem a jeho subdodavateli:
Shoptet s.r.o. – pronájemce e-shopu https://www.e-audiodigital.cz,
SmartSelling a.s. - nástroj SmartEmailing pro email marketing,
případně dalších poskytovatelů aplikací pro zasílání emailů z EU i mimo ni.

Pokud jako správce zpracováváme Vaše OÚ, máte právo:
- se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na informace, jaké OÚ o Vás zpracováváme,
- na přístup a opravu údajů, které zpracováváme,
- požadovat omezení zpracování,
- vznést námitku proti zpracování,
- na přenositelnost údajů k jinému správci.
Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše OÚ zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.